.


گواهي هاي محصولات ارگانيک ايران به نام دو شرکت تجاري هلندي

دبير انجمن اعلام داشت:متاسفانه به دليل نداشتن برنامه ملي در مورد محصولات ارگانيک و عدم آشنايي توليد کنندگان و تجار از قوانين کشاورزي ارگانيک، اکثر محصولات ارگانيک داراي گواهي در ايران به نام دو شرکت هلندي منتشر شده است.که براساس آن تجارت و بازاريابي اين محصولات توسط اين دو شرکت خارجي صورت می پذيرد.

تصاویر

IMG_1424.jpg

بازدید کنندگان از سایت

سایت پذیرای 6 مهمان آنلاین

تقویم

 
يكشنبه
۱۳۹۳
فروردين
۳۱
 

نهاده های ارگانیک و فراخوان

معرفی نهاده ارگانیک جدید در سایت انجمن
براساس کمیسیون استاندارد انجمن در تاریخ 7/3/91 محصول اگروبیو آلکان (ارگانیک) شرکت آلکان به عنوان تقویت کننده و بهساز مجاز در کشاورزی ارگانیک در سایت انجمن معرفی گردید.
اولین نهاده کنترل آفات مجاز جهت بکارگیری در کشاورزی ارگانیک با عنوان نیم آزال تی/اس توسط کمیسیون استاندارد و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک مورد بررسی و تایید قرار گرفت.این نهاده توسط شرکت بی بی پارک عرضه می گردد جهت ارتباط به منوی "ارگانیک در ایران"(قسمت کنترل آفات) در سایت انجمن مراجعه فرمایید.
7 نهاده کشاورزی ارگانیک(کود)شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی کیمیاکاران هامون در جلسه کمیسیون استاندارد انجمن بررسی و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک وارد فهرست گردید.این نهاده ها در حال حاضر بر روی سایت انجمن(منوی ارگانیک در ایران قسمت کود)قرار دارند.

فراخوان
نمایشگاه سیب زمینی Potato Europe از تاريخ 22 شهريور الي 23 شهريور ماه در فرانسه برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت می توانند با اتاق بازرگانی ایران و فرانسه تا پایان وقت اداری تاریخ 20/4/91 به شماره 88772851 و یا 88793480 تماس حاصل فرمایند.