.


اخبار

شروع فعالیت استاندارد ارگانیک منطقه ای جدید

دبیر انجمن ارگانیک اعلام کرد:استاندارد ارگانیک منطقه آسیا با عنوان(AROS) که در سال ۲۰۱۰ تحت نظارت پروژه برنامه جهانی هماهنگی بازار ارگانیک (GOMA) و در ۱۲ فوریه در نورنبرگ توسط کارگروه برنامه جهانی هماهنگی بازار ارگانیک آسیا تایید شده بود آغاز به کار کرد.
در حال حاضر این استاندارد به فهرست رو به رشد استانداردهای ارگانیک منطقه ای شامل:استاندارد ارگانیک شرق افریقا، استاندارد ارگانیک اقیانوس آرام و استاندارد ارگانیک مقررات یکسان شده برای امریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن اضافه شده است.پیش نویس استاندارد ارگانیک منطقه آسیا توسط یک گروه مشتمل بر سازمان های دولتی و خصوصی که توسط کارگروه برنامه جهانی هماهنگی بازار آسیا در سال۲۰۱۰ منصوب شده بود تهیه گردید. و این استاندارد هماهنگ با دو مرجع یا مدرک یکی موضوعات مشترک استانداردهای ارگانیک (COROS)و استانداردهای ابتدایی فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک به همراه با ورود اطلاعات مقایسه استانداردها در منطقه و مشورت با کشورهای منطقه تهیه شکل گرفته است در نتیجه هماهنگ با استانداردهای جدید ارگانیک و سازگار با استانداردهای مرجع و در عین حال شامل ملاحضات منطقه ای نیز می باشد و پیش بینی می گردد ابزار مناسبی جهت به رسمیت شناختن متقابل سیستم های گواهی ارگانیک و صدور گواهینامه منطقه ای باشد.
و مسلم است که فعالیت های بین المللی به سرعت در زمینه ارگانیک در کلیه مناطق جهان در پیشرفت است در حالیکه چالش هایی با عنوان محصول سالم و یا IPM&#۱۶۰;در ایران در جریان است که با توجه بیش ازحد کشور را از مسیر ارگانیک و پایه ریزی برای تجارت جهانی دور می نماید.

درخواست برای تاسیس شعبه انجمن ارگانیک ایران در استان لرستان

هیئت موسس انجمن ارگانیک ایران در استان لرستان طی نامه ای از اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی خرم آباد به انجمن درخواست تاسیس شعبه را در این استان نموده اند که در جلسه هیئت مدیره موضوع بررسی و پس از تصویب به کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارسال می گردد.

برگزاری مجمع عموی عادی انجمن ارگانیک ایران

پیروی آگهی منشره در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۳۶۱ مجمع عمومی عادی انجمن ارگانیک ایران در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ با حضور اکثریت اعضای اصلی انجمن ارگانیک ایران در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران راس ساعت ۱۸:۵۰ تشکیل گردید.
در ابتدا براساس اساسنامه هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل با اکثریت آرا انتخاب گردید:
جناب آقای دکتر پارسی (رئیس)، جناب آقای غلامحسین صالحی(ناظر)،جناب آقای محمدعلی بحرینی(ناظر) و سرکار خانم شیرین کمانی(منشی)
در ابتدا مطابق دستور جلسه، گزارش جامعی از فعالیت های انجمن ارگانیک ایران(هیئت مدیره و دبیر) از تاسیس تا تاریخ مجمع توسط جناب آقای مهدی مهدی پور ارائه گردید.
سپس تراز انجمن در سال ۱۳۹۰ و پیشنهاد بودجه ۱۳۹۱ توسط خزانه دار انجمن ارائه گردید.
پس از آن گزارش بازرس انجمن توسط جناب آقای مخبری ارائه گردید و تراز مالی۱۳۹۰ پیش بینی بودجه ۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید.
نتیجه انتخابات هیئت مدیره به ترتیب اکثریت آرا به شرح ذیل می باشد:
۱)سیدرضا نورانی
۲)محمدرضا اردکانی
۳)مختار مهدی زاده
۴)صدرالدین نیاورانی
۵)احمد اصغرزاده ، عسگری نیا، احمد رضا فخارزاده (آرای یکسان)
۶)بهرام نظری
۷)علی مظفری
۸)زوبین پنج تن امیری
۹)همایون دارابی ، لیندا جهانشاهی(آرای یکسان)
۱۰)سیدوحیدرضا ابطحی، مهدی قریشی، مینو فروتن(آرای یکسان)
۱۱)محمدعلی ملبوبی
۱۲)بنار
۱۳)طاهری
۱۴)رجبی
۱۵)رئیسی نژاد
۱۶)شریفی
۱۷)حلت
۱۸)محرم خانی
۱۹)ضرابی
۲۰)محمدخباز
۲۱)اسدی
نتیجه انتخاب بازرس انجمن نیز به شرح ذیل می باشد:
۱)محسن احمد مخبری
۲)شیرین کمانی


برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک ایران

مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک ایران در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ دراتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران برگزار گردید.
راس ساعت ۱۸ مجمع فوق العاده انجمن ارگانیک ایران با دستورجلسه تغییر در اساسنامه انجمن برگزار گردید و مطابق اساسنامه اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شده اند:
سیدرضا نورانی(رئیس)، بهرام نظری(ناظر)، غلام حسین صالحی(ناظر) و شیرین کمانی(منشی)
و با تصویب مجمع، بندهایی از ماده ۲۴ به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

ماده ۲۴ بند ۱ به شرح ذيل اصلاح گردد:
افزايش اعضاء هيئت مديره از ۱۱ نفر به ۱۳ نفر دربند يک ماده۲۴ اساسنامه شامل سيزده نفر و اعضاء علي البدل هيئت مديره به ۵ نفر افزايش يافت.

و همچنين تبصره يک ماده ۲۴ ترکيب انتخاب اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل تغيير يافت: بازرگاني۳ نفر ، توليد کنندگان ۳ نفر، توليد کنندگان نهاده هاي بيولوژيک ۳ نفر ،خبرگان و شرکت هاي بازرسي و صاحب نظران ۴ نفر
از وزارت خانه
سازمان هاي ذيل مي تواند در هيئت مديره با حق راي يک نماينده حضور داشته باشد

وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانرياست سازمان توسعه تجارت ايران،رياست سازمان حفظ نباتات کشور، رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت، قطب علمی ارگانیک و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

به تبصره ماده ۲۴ یک بند به شرح ذیل اضافه می گردد:
اعضاي هيئت مديره شعب ۷ نفر به شرح ذيل می باشد:
بازرگانان(۲نفر)-توليد کنندگان(۲ نفر)-توليدکنندگان نهاده هاي بيولوژيک(۲ نفر)-خبرگان و کارشناسان(۱نفر)
سازمان هاي بازرگاني،جهاد کشاورزي،استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،حفظ نباتات،بهداشت و محيط زيست استان می توانند یک نفر باحق رای در هيئت مديره مشارکت نمایند.
و همچنین تغییر در ماده ۳۵ اساسنامه به شرح"جلسات هیئت مدیره با حضور هفت نفر از اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا می باشد.
جلسه درساعت ۱۸:۴۰ به پایان رسید.


تصاویر

IMG_1433.jpg

بازدید کنندگان از سایت

سایت پذیرای 13 مهمان آنلاین

تقویم

 
شنبه
۱۳۹۳
فروردين
۳۰
 

نهاده های ارگانیک و فراخوان

معرفی نهاده ارگانیک جدید در سایت انجمن
براساس کمیسیون استاندارد انجمن در تاریخ 7/3/91 محصول اگروبیو آلکان (ارگانیک) شرکت آلکان به عنوان تقویت کننده و بهساز مجاز در کشاورزی ارگانیک در سایت انجمن معرفی گردید.
اولین نهاده کنترل آفات مجاز جهت بکارگیری در کشاورزی ارگانیک با عنوان نیم آزال تی/اس توسط کمیسیون استاندارد و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک مورد بررسی و تایید قرار گرفت.این نهاده توسط شرکت بی بی پارک عرضه می گردد جهت ارتباط به منوی "ارگانیک در ایران"(قسمت کنترل آفات) در سایت انجمن مراجعه فرمایید.
7 نهاده کشاورزی ارگانیک(کود)شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی کیمیاکاران هامون در جلسه کمیسیون استاندارد انجمن بررسی و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک وارد فهرست گردید.این نهاده ها در حال حاضر بر روی سایت انجمن(منوی ارگانیک در ایران قسمت کود)قرار دارند.

فراخوان
نمایشگاه سیب زمینی Potato Europe از تاريخ 22 شهريور الي 23 شهريور ماه در فرانسه برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت می توانند با اتاق بازرگانی ایران و فرانسه تا پایان وقت اداری تاریخ 20/4/91 به شماره 88772851 و یا 88793480 تماس حاصل فرمایند.